+36 70 255 3143 Ajánlatkérő űrlap

06 70 255 31 43

Balázs Gábor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bővebben...

Adatkezelés

Adatkezelés  ÁSZF, Impresszum

Az Budaörsi üveges tájékoztatja a www.budaorsiuveges.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (az információs önrendelkezési jogról és az

Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont)

A tényleges adatkezelés helye: MEGACP.COM internet és tárhelyszolgáltató

Az adatfeldolgozás technológiája: információs rendszer

Az adatok törlése:  Az információkérés követő 30. napon automatikusan törlésre kerül, vagy az Ügyfél kérésére azonnal.

Az érintettek köre: ajánlatkérők


1. A kezelt adatok köre

 • név
 • helység
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • kereset szolgáltatás

Az adatkezelés célja

A Budaörsi üveges. szolgáltatásainak, projektjeinek az ügyfelekkel való megismertetése l illetve ajánlat megküldésével információ közlése.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a ajánlatkérésig vagy a ajánlat értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 hónapig tart.


Az adatkezelő személye:

Balázs Gábor

Budaörs, Bor út 48

06 70 255 3143


Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 

 • ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 • Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely:  1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon:  +36 (1) 391-1400
 • Fax:  +36 (1) 391-1410
 • Email:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap:  www.naih.hu
Bővebben...
Autómentés 0-24h

Autómentés - autószállítás 0-24h

Budaörs, Ady Endre u. 25, 2040 Információ :36 (70) 242 1673